Behöver du bygglov när du ska bygga altan?

Trädäck med räcke

När du planerar för att bygga altan är något av det första du måste göra att ta reda på om du behöver bygglov. Generellt sett går det att säga att ett trädäck i regel inte är bygglovspliktigt men en altan med tak och väggar kräver alltid bygglov. Vi hjälper kunder med altaninglasning i Stockholm och kan även bistå med att planera in en altantrappa som förenar altanen med huset.

Väsentlig ändring av husets fasad

Anledningen till att du måste ansöka om bygglov när du ska bygga altantak med eller utan kompletterande väggar är att den nya altanen innebär en väsentlig ändring av husets fasad. Det kan även finnas regleringar i den kommunala detaljplanen som gäller för området som du bor i som utlöser bygglovsplikt. För att det ska gå så smidigt som möjligt med bygget rekommenderar vi att:

  • Du undersöker om ditt planerade altanbygge är bygglovspliktigt
  • Ansöker om bygglov tidigt eftersom handläggningstiden är cirka 10 veckor
  • Inväntar startbesked innan du börjar bygga